Job title: Project Engineer
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Real estate
Expertise: Engineering/ Manufacturing production
Salary type: Monthly
Salary from: THB ฿30,000.00
Salary to: THB ฿40,000.00
Location: Sathorn, Bangkok
Job published: 2020-09-18
Job ID: 89347
Contact name: Photnicha Suttilaoor

Job Description

บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer) ซึ่งปัจจุบันกำลังมองหาตำแหน่ง Project Engineer เพื่อดูแลโครงการแนวราบที่กำลังดำเนินการอยู่

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัยากรต่าง ๆ
 • บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ
 • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป็นหมายภายในเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา 
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการคุมทีมงาน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป และเคยผ่านงานล่าสุดเป็นโครงการแนวราบ
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่เป็น Real Estate Developer
 • เคยดูโครงการตั้งแต่ต้น - จบ 1 โครงการขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • OPD/IPD
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ลาพักร้อน
 • โบนัส