Job title: Maintenance Engineer (อุบลราชธานี)
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Agriculture Products/Machinery/etc.
Expertise: Engineering/ Manufacturing production
Salary type: Monthly
Salary: Negotiable
Location: Ubon Ratchathani
Job published: 2020-02-14
Job ID: 84662
Contact name: Apiwat Disapirom
Phone number: 0818093405

Job Description

รายละเอียดงาน

 • การควบคุมและจัดการระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM, CM
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในหน้าที่รับผิดชอบ
 • การควบคุมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • นำแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนการบำรุงรักษาเพิ่มความพร้อมของอุปกรณ์ให้สูงสุด
 • ตรวจสอบและดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 • การรวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาจบ ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านบริหาร และ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2 ปี ในโรงงาน
 • มีใบผ่าน รด.หรือเกณฑ์ทหาร
 • เข้าใจการทำงานของปั้ม มอเตอร์ Piping และการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน