Job title: Purchaser
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Entertainment
Expertise: Logistics/ Supply Chain/ Procurement
Salary type: Monthly
Salary from: THB ฿20,000.00
Salary to: THB ฿25,000.00
Location: Bangkok
Job published: 2020-01-27
Job ID: 84097
Contact name: Tanpisa Tomuan

Job Description

รายละเอียดงาน

 • จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัด Event ต่างๆของบริษัท 
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า
 • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า

คุณสมบัติ

 • ทุกเพศ อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานเก่ง
 • มีความระเอียดรอบคอบ 
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง