Job title: Registered Nurse (Bangkrasor, Nonthaburi)
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Hospital/Clinic
Functional Expertise: Others
Salary type: Monthly
Salary from: THB ฿40,000.00
Salary to: THB ฿50,000.00
Location: Bang Krasaw, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000, Thailand
Job published: 2023-03-20
Job ID: 109637
Contact name: Suweeraya Kongnun, Tanyamas Siangvhan

Job Description

Our client is a world-class Plastic Surgery hospital in Thailand. The doctors are experts in Rhinoplasty/Nose Augmentation (Nose Surgery ), SEX CHANGE surgery/SEX reassignment (Male to Female), Breast Augmentation/Breast Enlargement (Breast Implants), etc. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (เน้นบริการลูกค้าชาวต่างชาติ)

 • ให้การดูแลผู้ป่วย/ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ให้ได้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
 • รับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา
 • รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เรื่องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
 • การดูแลด้านงานเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการเข้ารับบริการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
 • รับผิดชอบในเรื่องการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเข้ารับเป็นผู้ป่วยในการรักษา/ การเข้าพัก
   เป็นผู้ป่วยใน/นอกร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
 • บริหารจัดการและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ
 • เข้าช่วยเคสหัตถการต่าง ๆ ตามหัตถการของผู้รับบริการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

 • เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • เข้างานเป็นกะได้ ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

Working Days : วันหยุด 8 วัน/เดือน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำงาน 9.00-18.00 น. /เวรIPD.18.00-09.00 น 

• โทอิก 450-599/990 ,ไอเอล 4-5.9/9, โทเฟล 600-799/1,200
(รับค่าภาษา 5,000บาท)
• โทอิก 600-700/990 ,ไอเอล 6-7/9, โทเฟล 800-999/1,200
(รับค่าภาษา 10,000บาท)
• โทอิก 701-800/990 ,ไอเอล 7.1-8.0/9, โทเฟล 1,000-1,099/1,200
(รับค่าภาษา 15,000บาท)
• โทอิก 801 ขึ้นไป/990 ,ไอเอล 8.1 ขึ้นไป/9, โทเฟล 1,100 ขึ้นไป/1,200
(รับค่าภาษา 20,000บาท)